Головна  /  Новини  / Всім необхідно розкрити дані і інформацію про бенефіціарів

Всім необхідно розкрити дані і інформацію про бенефіціарів

Встановлено наступні строки для подання вищезазначеної інформації: протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. На сьогоднішній день такий нормативно-правовий акт поки ще не було прийнято. Тому строк для подання юридичними особами відповідної інформації ще не почав свій перебіг. Кабінет Міністрів обіцяє прийняти такий нормативно-правовий акт найближчим часом.

Також законом передбачено, що юридичним особам потрібно буде щорічно підтверджувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників шляхом подання державному реєстраторові таких документів (протягом 14 днів з дати державної реєстрації юридичної особи):

1) заяви про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

2) структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

3) витягу, виписки чи іншого документу з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент);

4) нотаріально засвідченої копії документа, що підтверджує особу бенефіціарного власника юридичної особи - для фізичної особи-нерезидента, а також, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, то також і для фізичної особи-резидента.

Також закон встановлює, що юридичні особи тепер зобов’язані підтримувати в актуальному стані інформацію про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення.

Відомості про кінцевих бенефіціарних власників включають в себе: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). А у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності;

Зверніть увагу, що за несвоєчасне подання або неподання вищезазначеної інформації про кінцевих бенефіціарних власників  передбачено застосування до керівників юридичних осіб (інших уповноважених осіб) штрафу у розмірі від 17 тис. до 51 тис. гривень (ч. 6 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Реєстратор при виявленні несвоєчасного подання юридичною особою інформації про своїх бенефіціарів буде повідомляти про це Мін’юст.