Головна  / Практики  / Праця та зайнятість

Праця та зайнятість

Діяльність будь-якого комерційного суб’єкта, починаючи від фізичної особи – підприємця, який використовує найману працю кількох робітників, і закінчуючи потужними корпораціями, які виступають роботодавцем для тисяч осіб, нерозривно пов’язана із трудовим правом.

Консультації та практична допомога надаються клієнтам з будь-яких питань, які виникають в сфері трудових відносин:

  • при оформленні трудових відносин (включаючи такі як прийняття на роботу за контрактом, працевлаштування іноземців чи осіб без громадянства, сумісництво та суміщення, важка праця та робота у шкідливих чи небезпечних умовах);
  • при організації трудового процесу (оплата та нормування праці, відрахування та преміювання, відпустки, надурочна праця, переведення працівників та зміна істотних умов праці, службові відрядження, надання притягнення працівників до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності тощо);
  • при припиненні трудових відносин (включаючи припинення з ініціативи роботодавця на підставах, передбачених чинним законодавством про працю);
  • проацелаштування іноземних громадян (отримання дозволів на працевлаштування іноземців, отримання посвідок на тимчасове перебування в Україні);
  • судові трудові спори;
  • і багато іншого.